KH Wurtz
Ceramic Cup / $50

Ceramic Cup by KH Wurtz

KH Wurtz
Ceramic Cup / $50

KH Wurtz
Ceramic Small Flat Plate / $50

Ceramic Small Flat Plate by KH Wurtz

KH Wurtz
Ceramic Small Flat Plate / $50

KH Wurtz
Ceramic Small Bowl / $75

Ceramic Small Bowl by KH Wurtz

KH Wurtz
Ceramic Small Bowl / $75

KH Wurtz
Tea Cup By KH Wurtz / $75

Tea Cup By KH Wurtz

KH Wurtz
Tea Cup By KH Wurtz / $75

KH Wurtz
Ceramic Medium Shallow Bowl / $80

Ceramic Medium Shallow Bowl

KH Wurtz
Ceramic Medium Shallow Bowl / $80

KH Wurtz
Ceramic Medium Flat Out Bowl / $80

Ceramic Medium Flat Out Bowl

KH Wurtz
Ceramic Medium Flat Out Bowl / $80

KH Wurtz
Ceramic Medium Flat Plate / $80

Ceramic Medium Flat Plate by KH Wurtz

KH Wurtz
Ceramic Medium Flat Plate / $80

KH Wurtz
Ceramic Medium Rimmed Plate / $80

Ceramic Medium Rimmed Plate by KH Wurtz

KH Wurtz
Ceramic Medium Rimmed Plate / $80

KH Wurtz
Ceramic Medium Deep Bowl / $90

Ceramic Medium Deep Bowl by KH Wurtz

KH Wurtz
Ceramic Medium Deep Bowl / $90

KH Wurtz
Coffee Cup / $90

Coffee Cup by KH Wurtz

KH Wurtz
Coffee Cup / $90

KH Wurtz
Ceramic Large Flat Plate / $100

Ceramic Large Flat Plate by KH Wurtz

KH Wurtz
Ceramic Large Flat Plate / $100

KH Wurtz
Ceramic Large Flat Out Bowl / $105

Ceramic Large Flat Out Bowl by KH Wurtz

KH Wurtz
Ceramic Large Flat Out Bowl / $105